Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis z 1. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

která se konala 22. září 2009 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

Členové sekce: příl. č. 1

Přítomni: dle prezenční listiny

Program

9.30 registrace
10.00 přivítání a vzájemné představení (E. Svobodová, členové sekce)
10.20 zhodnocení semináře konaného 21.-22. 4. 2009 (J. Nejezchlebová)
10.50 informace o informačním vzdělávání v knihovnách jednotlivých krajů (členové sekce)
12.00 přestávka na občerstvení
12.20 příprava 2. ročníku semináře Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, 20.-21. 4. 2010 v MZK Brno (J. Nejezchlebová)
12.45 diskuse (moderuje B. Blažková)
13.00 ukončení jednání (E. Svobodová)
13.05 pro zájemce exkurze po SVK HK (M. Hašková)

Jednání

 1. Přivítání a vzájemné představení - Mgr. Eva Svobodová, členové sekce
 2. Zhodnocení semináře konaného 21.-22. 4. v SVK HK - Mgr. Jana Nejezchlebová
  J. Nejezchlebová poděkovala pořadatelům a konstatovala, že se seminář podařil, obsahoval blok teoretických příspěvků a praktických zkušeností, definoval (vymezil) 3 moduly informačního vzdělávání uživatelů (IVU): Čtenářská gramotnost, Knihovna - zdroj informací, Informační zdroje - tištěné, elektronické, audiovizuální. S tímto návrhem bude sekce dále pracovat. Pro jarní seminář v Brně by skupina měla podrobně rozpracovat obsahovou stránku jednotlivých okruhů a začít řešit, jakým způsobem by měly lekce probíhat.
 3. Informace o informačním vzdělávání v knihovnách jednotlivých členů a v příslušných krajích - všichni členové
  Jednotliví členové sekce představili vzdělávací akce, které probíhají v jejich knihovně, podělili se o pozitivní zkušenosti, upozornili na problémy, nedostatky, podle možností zmapovali situaci v kraji. Při vystoupeních se rozpoutala živá diskuse, která našla společné problémy, které je třeba řešit: systematičnost IVU, knihovna jako vzdělávací instituce, spolupráce se školami, oslovení lidí v produktivním věku, vzdělávání knihovníků, finance, reklama, ...
 4. Shrnutí vystoupení, diskuse - B. Blažková
  B. Blažková připomenula, že je zapotřebí si nejprve vyjasnit, co je a co není IVU (nejsou to besedy, kde studenti jen poslouchají, ale lekce s aktivní účastí uživatelů), vzdělávací lekce by měly mít vždy určen cíl a cílovou skupinu. Navrhované moduly IVU vycházejí z Rámcových vzdělávacích programů a dají se využít pro všechny věkové kategorie, nejen lekce pro školy, ale i pro další cílové skupiny.
 5. Úkoly pro příští setkání - Mgr. Nejezchlebová
  1. Všem účastníkům bude v příloze rozeslán dotazník Mgr. J. Leparové z Ostravy - příl. č. 2 (.xls, 38 kB). Do 26. 10. 2009 zašlou členové sekce k tomuto dotazníku připomínky a návrhy na úpravy Mgr. J. Nejezchlebové. Následně bude upravený dotazník rozeslán znova členům sekce, a ti s ním budou pracovat ve svém regionu. Termín odevzdání výsledků dotazníkového šetření stanoví Mgr. J. Nejezchlebová při rozesílání konečné verze dotazníku.
  2. Všem účastníkům bude v příloze zaslán návrh okruhů IVU, proti závěrům ze semináře mírně stylisticky upravený (příl. č. 3). Úkolem je zamyslet se nad uvedenými okruhy a doplnit návrhy souvisejících aktivit knihoven. Své podklady zašlou členové sekce B. Blažkové do 10. 12. ke zpracování pro příští jednání sekce.
 6. Závěrečné shrnutí a plán dalšího setkání - Mgr. E. Svobodová
  Mgr. Svobodová uvedla, že se jednalo o seznamovací schůzku, na které jednotliví členové obeznámili ostatní se svou knihovnou a situací v kraji. Bylo nastoleno několik základních témat, kterými je zapotřebí se nadále zabývat.
  Skupina si jako prioritu stanovila vytvoření systém IVU, na kterém bude společně pracovat. Sekce se sejde ještě jednou před plánovaným brněnským seminářem, a to v lednu, kdy bude zvolena spíše forma workshopu např. s ukázkovou lekcí B. Křepinské. Bylo navrženo, aby byla jednání sekce IVU dvoudenní (aby bylo dost času probrat celý program a diskutovat) a vždy v jiné knihovně (abychom poznali praxi informačního vzdělávání v různých regionech knihovnách). Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě nabídla v korespondenci dne 8. 10. 2009, že se může jednání sekce IVU v lednu 2010 konat v Havlíčkově Brodě. E. Svobodová s díky přijala.

Zapsaly M. Hašková, B. Blažková, E. Svobodová

Přílohy:

 1. Seznam členů sekce
 2. Informační vzdělávání v knihovnách dotazník (.xls, 38 kB)
 3. Okruhy témat IVU
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet