Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Zápis ze 4. zasedání sekce pro informační vzdělávání uživatelů

Setkání se konalo ve dnech 2. - 3. listopadu 2011 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Poradě předcházela exkurze do knihovny Univerzity Tomáše Bati http://web.knihovna.utb.cz/?id=0_0&lang=cs&type=0 . V průběhu obou dnů jednání jsme si postupně prohlédli i krajskou knihovnu www.kfbz.cz .

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání - 1. den

1. Z. Friedlová, ředitelka hostitelské krajské knihovny, popřála hodně úspěchů při jednání.

2. Představení nových členů sekce a pozvaných spolupracujících partnerů (Lenka Navrátilová - Měk Polička, Darina Novotná - KK v Pardubicích, Irena Nováková - KK Vysočiny, Jan Zikuška - NAKLIV)

3. Zhodnocení semináře Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách (duben 2011, Hradec Králové) a bloku Vzdělávání uživatelů knihoven na konferenci Knihovny současnosti (září 2011, České Budějovice) na základě osobní účasti a srovnání s obdobnými akcemi (seminář NAKLIV, IVIG aj.):

a. Po delší, živé diskusi, která se obracela i ke smyslu a cílům sekce IVU bylo konstatováno, že obě akce budou s drobnými změnami zachovány jako dosud.

b. Na poradě ředitelů KK 7. listopadu 2011 v Olomouci bylo rozhodnuto, že blok k informačnímu vzdělávání bude zachován i pro konferenci Knihovny současnosti 2012 v Pardubicích ve středu 12. září 2012 (zda dopoledne nebo odpoledne bude upřesněno).

i. v případě zájmu sekce, může být součástí programu i praktický workshop

4. Byly představeny postery, které byly prezentovány na konferenci Knihovny současnosti.

5. Vedoucí všech tří pracovních skupin seznámili ostatní s tím, jak rozpracovávají jednotlivé moduly svých témat. Helena Selucká upozornila na učebnici nakladatelství Didaktis, věnující se práci s informacemi - Český jazyk a komunikace pro SŠ (2. díl). ISBN: 978-80-7358-172-5. Viz: http://www.didaktis.cz/default.asp?nDepartmentID=194&nLanguageID=1#activeiz

6. Na závěr prvního dne jednání proběhla intenzivní práce ve skupinách, rozdělení úkolů a návrhy na další postup v rámci skupin.

Jednání - 2. den

1. Všichni přítomní členové sekce se podělili s ostatními o své zkušenosti s IVU ve své knihovně i v krajích. Situace v knihovnách v krajích se liší, někde se inspirovali, jinde stále chybí vzdělávání v oblasti IVU.

2. Příprava semináře 2012 v Praze (25. - 26. dubna 2012) -

a. Zachovat stejnou šíři publika jako v minulých ročnících, pozvat a více se zaměřit i na metodiky knihoven.

b. Seminář uspořádat pro maximálně 100 účastníků.

c. Program 1. den semináře (10-18 hodin) -

i. úvodní teoretická přednáška - "učíme dovednosti a ne informace" (Peslerová)

ii. přednášky "teorie do praxe" - sdílení dobré praxe

1. dobré příklady mimo knihovny (Židovské muzeum, Fair trade, Zoo…)

2. dobré příklady z knihoven (Hodonín, Mahenka, Polička, Sedlčany, Zlín…)

3. dobré příklady ze škol - ZŠ, SŠ + co by školy od knihoven potřebovaly a chtěly

iii. krátké představení ostatních organizací, zabývajících se informačním vzděláváním (IVIG, NAVLIV, KDK)

iv. představení práce jednotlivých pracovních skupin

v. interaktivní přednáška pro metodiky - prezentace s řízenou diskuzí (Hájková, Blažková)

d. Program 2. den semináře (9-13 hodin) -

i. tři paralelní workshopy podle jednotlivých pracovních skupin (cca 2,5 hodiny) - zajistit tři menší prostory (sálky)

ii. závěrečná diskuse ve skupinách

iii. shrnutí práce a výstupů z jednotlivých workshopových skupin a diskuse na závěr celého semináře

e. hodnotící dotazník pro účastníky semináře (co chybělo, co dobré, co jinak…)

3. Projednání vhodnosti spolupráce s Klubem dětských knihoven a jeho novou předsedkyní Helenou Šlesingerovou (Peslerová).

4. Mgr. Jan Zikuška představil portály www.nakliv.cz a www.digitalniknihovna.cz .

5. Bylo rozhodnuto o využití portálu www.nakliv.cz jako platformy pro informování veřejnosti o aktivitách sekce IVU SDRUK (vlastní záložka, aktuality, blog) a pro sdílení informací a komunikaci členů sekce IVU.

6. Bylo diskutováno heslo a logo sekce IVU - rozhodnuto pokusit se do vytváření obojího zapojit přes Petra Škyříka studenty KISK, měli by tvořit na základě našeho zadání a popisu "co je IVU".

7. Další zasedání sekce bude opět dvoudenní a uskuteční se v listopadu 2012 v Městské knihovně v Poličce (bude upřesněno).

8. Závěr a poděkování účastníkům jednání za aktivní přístup a hostitelské knihovně za příjemné prostředí a pohoštění.

Úkoly

1. Navrhnout další možné členy sekce, kteří by byli ochotni efektivně v sekci pracovat (do 30. listopadu - všichni členové sekce)

2. Navrhnout možné přednášející na dubnový seminář v Praze - viz navržený program (do 30. listopadu - všichni členové sekce)

3. Zaregistrovat se na portál www.nakliv.cz (modrý lístek s panáčkem na hlavní stránce) a požádat o připojení ke skupině IVU (do 30. listopadu - členové sekce, kteří tak ještě neučinili)

4. Připravit podkladový text pro studenty KISK na návrh loga a sloganu (do 30. listopadu - Hájková, Peslerová)

5. Články do knihovnických periodik - do 30. listopadu

a. Čtenář (Návrátiová, Peslerová)

b. Duha (Nejezchlebová, Leparová)

c. Inflow (Navrátilová)

d. Knihovnický zpravodaj Vysočina (Peslerová) - blog na portálu Nakliv

e. U nás (Blažková)

6. Konkrétní výstupy práce jednotlivých skupin (29. února - vedoucí jednotlivých pracovních skupin).

7. Plnit portál www.digitalniknihovna.cz materiály k informačnímu vzdělávání, které chcete sdílet (průběžně - všichni členové).

Zapsala Veronika Peslerová

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet