Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Sekce pro regionální funkce

Sekce pro regionální funkce

Předsedkyně: Mgr. Blanka Konvalinková Sekce SDRUK pro regionální funkce byla založena v roce 2002. V sekci pracují metodici krajských knihoven a odborníci Knihovnického institutu NK ČR. Programovou náplní sekce jsou aktivity směřující k vyrovnání úrovně kulturních a vzdělávacích služeb poskytovaných knihovnami působícími v obcích různých velikostí a celková podpora rozvoje služeb knihoven finančně dotovaná kraji. Sekce pořádá kromě porad (1-2 ročně) celostátní seminář ve dvouletých …

Workshop Krajské koncepce rozvoje knihoven do roku 2015

Koncepce rozvoje knihoven v ČR 2011-2015 - současný stav, hlavní témata pro RF a kraje - PhDr. Vít Richter Práce ve skupinách Prezentace práce skupin Vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů - Mgr. Zlata …

Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2009 - prezentace

16. 9. 2009 I. Regionální funkce stejně, ale přece jinak Moderuje PhDr. Vít Richter Zahájení semináře Regionální funkce v roce 2008 Mgr. Ladislava Zemánková, NK ČR .pdf 642 kB Výzkum spokojenosti aneb Jak to vidí obsluhované knihovny Bc. Marie Šedá, MSVK .pdf 3 002 kB Zkušenosti s Pravidly zajištění regionálních funkcí v Pardubickém kraji Mgr. Milada Vacková, MěK Svitavy .pdf 57 kB Hodnocení nového systému regionálních funkcí ve …

Zápis z 21. jednání sekce

Zápis z 21. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Prezentace Dostupnost EIS priorita 8 Přidělené krajské dotace na výkon RF Regionální funkce 2012 Prezenční listina 1 Prezenční listina …

Zápis z 18. jednání sekce

Zápis z 18. jednání sekce ze dne 20. 4. 2011 Prezenční listina Prezentace: Regionální funkce 2010 - první informace za celou ČR Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta …

Zápis z 17. jednání sekce

Zápis ze 17. jednání sekce ze dne 10. 11. 2010 Prezenční listina Prezentace: Statistika 2010 a 2011 Regionální funkce 2010 Novelizace standardu VKIS …

Zápis z 16. jednání sekce

Pozvánka Zápis z 16. jednání sekce ze dne 18. 5. 2010 Prezenční listina Prezentace: Regionální funkce 2009 a kam se posunuly od roku 2005Nárůst webových stránek a on-line katalogů v MSK Dopady ekonomické krize na rozpočty veřejných knihoven v roce 2009 a 2010 Nákup SW licencí Microsoft …

Zápis z 15. jednání sekce

ze dne 10. 11. 2009 Pracovní jednání se uskutečnilo v Národní knihovně ČR za účasti zástupců krajských knihoven. Za Ministerstvo kultury se zúčastnila Mgr. Petra Miturová. Účast: dle prezenční listiny (.pdf, 78 Kb) Program: Jednání řídila Ing. Lea Prchalová, předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce. Ohlédnutí za celostátním seminářem v Pardubicích Poděkování Krajské knihovně v Pardubicích za zajištění zázemí ke konání semináře. …

Zápis z 14. řádného jednání

ze dne 5. 11. 2008 Místo konání: klubovna Městské knihovny v Praze Účast: dle prezenční listiny (.pdf, 58 Kb) Omluveni: zástupci NIPOS Program: Zahájení Předsedkyně sekce SDRUK pro regionální funkce Ing. Lea Prchalová zahájila jednání a přivítala všechny přítomné. Oznámila doplnění programu o krátký vstup redakce časopisu Čtenář - viz bod 4. Statistika prezentace (.pdf, 100 kB) Zástupci NIPOS se z účasti …

Zápis z 13. řádného jednání

ze dne 9. 4. 2008 Pracovní jednání se uskutečnilo v Zasedacím sále Národní knihovny ČR v Praze za účasti zástupců krajských knihoven. Jednání zahájil a vedl PhDr. Vít Richter. Účast dle prezenční listiny. Program dle pozvánky: Aktuální situace RF v jednotlivých krajích Informují vedoucí metodici krajských knihoven Pardubický kraj, B. Bastlová - dotace RF stejná jako loni, ale došlo k menšímu přerozdělení peněz - z dotace RF …

Zápis z 26. jednání sekce

Zápis Prezenční listina Centrální adresář knihoven – informace o stavu projektu, Eva Svobodová, NK ČR Adresář knihovny na Knihovny.cz - Veronika Trachtová Hyblerová, MKP Standard pro doplňování a aktualizaci KF - M. Šedá, MSVK Ostrava Regionální funkce- Vít Richter, NK …

27. jednání sekce - 5. 5. 2016

Pozvánka Zápis Prezence Prezentace Linda Jansová - Studijní pomůcky Martin Krčál a Zuzana Teplíková - Spolupráce knihoven a středních škol Vladana Pillerová - Regionální funkce v roce 2015 Vít Richter - Regionální funkce Vladana Pillerová a Dana Smetanová - Příprava odvětví na změnu Eva Svobodová - Centrální adresář knihoven Marie Šedá a Vít Richter - Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního …

28. jednání sekce - 3. 11. 2016

Zápis Prezence Prezentace Linda Jandová a Vít Richter - Studijní pomůcky Vít Richter - Novela Knihovního zákona Vít Richter - Průzkum prostorového a technického vybavení knihoven; CŽV; Katalog …
Knihovny současnosti 2019
Copyright © 2019 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet