Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

26. akviziční seminář v Havlíčkově Brodě

26. celostátní akviziční seminář se uskutečnil 13. října 2016 od 11 hodin v budově Staré radnice (Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkovo náměstí 87) v Havlíčkově Brodě.

Seznam přihlášených: http://www.kkvysociny.cz/?page_id=3359

Program

Ing. Aleš Brožek, SVKUL. Pětadvacet akvizičních seminářů – 25 inspirujících setkání (Úsměvné ohlédnutí za 25 semináři).

PhDr. Libuše Machačová, VKOL Historie akvizice ve Vědecké knihovně Olomouc (VKOL letos slaví 450 let existence, což je důvodem k zamyšlení se nad dosavadní akvizicí v této instituci).

Mgr. Anděla Prchlíková, SVK Plzeňského kraje. Plnění nabídkové povinnosti vysokých škol II. (Posun v jednání s nakladateli vysokých škol ohledně plnění nabídkové povinnosti a poskytování neprodejných publikací)

Mgr. Gabriela Filipová. MSVK Ostrava. Standard pro dobrý fond. (Informace o přípravě standardu pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu)

Mgr. Adéla Dilhofová, MZK Brno. Kurz knihovník akvizitér (Seznámení s náplní kurzu:
 jednotlivé kompetence knihovníka akvizitéra dle Národní soustavy kvalifikací,
v kurzu rozvíjené a současně u zkoušky požadované odborné znalosti a dovednosti.)

Mgr. Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR. Způsoby doplňování chybějících exemplářů v novodobých fondech Národní knihovny ČR. (Budou představeny další postupy doplňování Národního konzervačního fondu NK ČR, které byly etablovány prostřednictvím projektu „Vytvoření kooperativního systému pro budování a správu novodobých konzervačních knižních sbírek v České republice a vývoj potřebných nástrojů“, jež by financován v letech 2012-2015 z dotačního mechanismu NAKI a měly by být dále rozvíjeny návazným projektem „NAKI II IN - PROVE : budování INtegrovaného prostředí pro PRůzkum,Ochranu, Výzkum a Evidenci novodobých knihovních dokumentů“).

Mgr. Daniela Kopeczinski, Bc. Vladimíra Perlová. Mendelova univ., Brno. Nákup knih na MENDELU od ledna 2016. (Zjednodušení akvizice, přijímání cenových nabídek a vyhodnocení nabídek v novém elektronickém systému).

PhDr. Hana Nová, Národní knihovna ČR. Letem světem periodik. (Přesto, že je akvizice jednou ze stěžejních činností knihovny, je ovlivňována mnoha faktory – ať již v rámci knihovnických procesů nebo v širších souvislostech zejména vydavatelskou sférou. A naopak - výsledky akviziční práce mají přímý dopad na další knihovnické činnosti, především pak na služby knihovny.)

Mgr. Jan Doboš, Knihovna Antonína Švehly. Zemědělské a potravinářské časopisy vždy po ruce. (Představení nové webové aplikace pro správu zemědělských a potravinářských časopisů pro veřejnost i pro zaměstnance knihovny ve vztahu k akvizici).

Mgr. Pavla Gajdošíková, Nakladatelství KNIHA ZLIN. Knihy z KNIHY ZLIN sluší každé knihovně. (Knižní svět z nakladatelského pohledu, aktuální novinky i nabídka zvýhodněných nákupů pro knihovny přímo u nakladatele).

Ing. Jozef Gross, SLOVART G.T.G., Bratislava. Kniha nie je len tovar. (Krátky prierez našej práce, vývoja trhu a súčasnej situácie, ako aj možnosti spolupráce, služieb a ekonomickej efektívnosti nákupu titulov, ktorú dlhoročne ponúkame knižniciam.)

Po skončení semináře se akvizitéři mohli zúčastnit LiStOVáNí norskou knihou: MUŽ, KTERÝ MILOVAL YNGVEHO. Kniha je skvělá, je nejenom příběhem 90. let (které jako by k nám z Norska přišly až začátkem 21.století), ale je také úžasným příběhem lásky. A navíc, koncert v rámci LiStOVáNí (hlavní hrdinové z gymnázia mají punkovou kapelu), to tu ještě nebylo. Účinkuje M. Hejlík. Druhý den je na programu návštěva 26. ročníku podzimního knižního veletrhu.

Zápis

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet