Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Více o portálu Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz začal sloužit uživatelům

Autoři: Bohdana Stoklasová (Knihovna Akademie věd ČR) a Petr Žabička (Moravská zemská knihovna v Brně)

V úvodu zopakujeme několik základních informací o portálu Knihovny.cz, který byl 26. 10. slavnostně spuštěn a dán k dispozici uživatelům na adrese www.knihovny.cz.

Text poslední (5.) verze projektového záměru začíná konstatováním, že projekt Knihovny.cz je zde především pro uživatele. To je velmi zásadní rozdíl oproti všem dosavadním národním integračním projektům (především Souborný katalog a Jednotná informační brána), která slouží výborně pracovníkům knihoven, ale jak ukázaly uživatelské průzkumy v letech 2013 a 2015, uživatelé sami bez pomoci knihovníků je příliš nevyužívají.

Portál Knihovny.cz umožňuje přístup k službám, fondům a informacím o akcích českých knihoven na jednom místě komukoli, odkudkoli a kdykoli a řeší zdánlivě jednoduchý problém: uživatel potřebuje sehnat konkrétní titul nebo informace k určitému tématu, pokud možno snadno a rychle. Problém vypadá jednoduše, ale cesta k jeho vyřešení je v současné době velmi složitá. Reaguje na kontrast mezi jednoduchostí problému a komplikovaností a pracností jeho vyřešení v současnosti: co všechno musí uživatel udělat a kolik času a energie musí vynaložit.

Portál Knihovny.cz je unikátní knihovní služba, která si klade za cíl zpřístupnit čtenářům z celé ČR všechno z českých knihoven na jednom místě, ke snadnému a rychlému vypůjčení, stažení či jinému způsobu užití (v případě elektronických informačních zdrojů).

Současná podoba portálu Knihovny.cz je výsledkem dlouhých diskuzí řešitelského týmu projektu s experty na uživatelské scénáře a user experience, zkoušení uživatelských scénářů na zástupcích různých kategorií potenciálních uživatelů přímo v terénu a dlouhých měsíců testování.

Portál Knihovny.cz pod mottem České knihovny na jednom místě nabízí v současné době cca 12,5 miliónů dokumentů. Nejvýraznějším prvkem úvodní obrazovky je jediné vyhledávací s nápisem HLEDAT. Vyhledávání informace o dokumentu ale není v případě portálu Knihovny.cz cílem, je začátkem cesty k jeho získání, pokud uživatel stiskne u dokumentu tlačítko TO CHCI.

Pro knihovny, které by měly zájem o zapojení do tohoto projektu, dáváme online k dispozici smlouvu a dodatek o přistoupení k portálu Knihovny.cz

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet