Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 1995 - sborník

Sborník z 3. konference, konané ve dnech 3.-5. října 1995 v Seči u Chrudimi. Brno 1995. 252 s. ISBN 80-900068-4-1

VÝCHODISKA A CÍLE

 • Vládní program rozvoje knihoven
  .pdf 61 kB
  Císař Jaroslav
 • Knihovny a státní informační systém
  .pdf 69 kB
  Matoušová Miroslava
 • Veřejné knihovny v roce 1995
  .pdf 42 kB
  Sodomková Jana
 • Vědecké a odborné knihovny 1990-1995
  .pdf 57 kB
  Rupešová Marie
 • Zhodnocení projektu CASLIN a výhledy
  .pdf 95 kB
  Balík Vojtěch
 • Program standardizace v knihovnictví
  .pdf 101 kB
  Stoklasová Bohdana

MODERNIZACE KNIHOVNICKÝCH PROCESŮ

 • Aplikace automatizovaných knihovnických systémů v ČR
  .pdf 52 kB
  Stöcklová Anna
 • Knihovny ve světě elektronických medií
  .pdf 54 kB
  Brožek Aleš
 • Knihovny v době "velkého informačního třesku": CD-ROM a INTERNET
  .pdf 75 kB
  Karen Vladimír
 • Automatizace výpůjčních služeb ve veřejných knihovnách
  .pdf 50 kB
  Koudelková Libuše
 • ALEPH jako systém vědecké knihovny
  .pdf 58 kB
  Kubíček Jaromír
 • TINLIB v českém prostředí
  .pdf 177 kB
  Krbec Pavel
 • Automatizované generování KL v knihovním systému TINLIB
  .pdf 52 kB
  Pávek Vladimír
 • Systém SMARTLIB - stav a rozvoj v roce 1995
  .pdf 105 kB
  Janhuba Luboš
 • Systém LANius ve veřejných knihovnách
  .pdf 46 kB
  Otrubová Alena
 • Systém KIMS a jeho aplikace v SVK v Plzni
  .pdf 77 kB
  Vyčichlo Jaroslav - Kašpar Jiří
 • RAPID LIBRARY - Systém pro automatizaci knihoven
  .pdf 60 kB
  Andrejčíková Naděžda
 • ID LIBRARY SYSTEM / DIALOC Moderní způsob ochrany knihovního fondu
  .pdf 62 kB
  Antl Ladislav
 • Obchodní informace v knihovně CMC
  .pdf 60 kB
  Trmač Petr
 • Automatizace a katalogizační pravidla v souborném katalogu Univerzity Palackého v Olomouci
  .pdf 335 kB
  Vacová Marie

MEZIKNIHOVNÍ SPOLUPRÁCE

 • České knihovny v mezinárodní spolupráci
  .pdf 46 kB
  Burgetová Jarmila
 • Veřejné knihovny a jejich uživatelé
  .pdf 61 kB
  Svatková Dagmar
 • Postavení regionální knihovny
  .pdf 49 kB
  Molinová Halina
 • Trojí odpovědnost současných knihovníků
  .pdf 43 kB
  Zajíček František
 • Požadavky na změny v MVS
  .pdf 44 kB
  Mezerová Zdena
 • KAKS - souborný katalog státních vědeckých knihoven
  .pdf 53 kB
  Nádvorníková Marie
 • Souborný katalog Univerzity Palackého v Olomouci
  .pdf 47 kB
  Lošťáková Dana - Hučín Ivo
 • Vysokoškolské knihovny v prostředí INTERNETU
  .pdf 76 kB
  Ramajzlová Barbora - Tkačíková Daniela
 • Referenční služby v praxi
  .pdf 52 kB
  Sahánková Alena

PROJEKTY NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI

 • Všeobecný informační program UNESCO a české knihovny
  .pdf 62 kB
  Knoll Adolf
 • Projekt "Paměť světa" a digitalizace rukopisů
  .pdf 57 kB
  Psohlavec Stanislav
 • Informatika v možnostech Grantové agentury ČR
  .pdf 50 kB
  Juláková Eva
 • Národní program retrospektivní konverze ČR
  .pdf 71 kB
  Stoklasová Bohdana
 • Příspěvek firmy COMDAT ke spolupráci českých knihoven při realizaci národního programu retrokonverze ČR
  .pdf 30 kB
  Bareš Miroslav
 • Retrospektivní konverze metodou skenování
  .pdf 1 113 kB
  Thiel Luboš
 • Digitalizace písemných památek v rámci projektu CLAVIS MONUMENTORUM LITTERARUM
  .pdf 70 kB
  Bažant Jan
 • Depozitní knihovna ČR
  .pdf 102 kB
  Richter Vít
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet