Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 1996 - sborník

Sborník ze 4. konference, konané ve dnech 9.-11. října 1996 v Seči u Chrudimi. Brno 1996. 222 s. ISBN 80-902199-3-4

SPOLEČNOST A KNIHOVNY

 • Literatura jako psychologický nástroj
  .pdf 52 kB
  Milan Nakonečný
 • Knihovna a literární historie
  .pdf 58 kB
  Viktor Viktora
 • Některé tendence vztahu státu ke kultuře v evropských zemích
  .pdf 53 kB
  Josef Žák
 • Kultura knihovny a osobnost knihovníka
  .pdf 42 kB
  Josef Vlček

SLUŽBY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

 • Trendy vývoje veřejných knihoven
  .pdf 59 kB
  Jana Sodomková
 • Knihovny pro pravou hemisféru
  .pdf 55 kB
  Dana Kupcová
 • Situace ve veřejném knihovnictví v názorech knihovníků
  .pdf 70 kB
  Dagmar Svatková
 • Město knihovně - knihovna městu
  .pdf 33 kB
  Alexander Macke - Zdenka Halamková
 • Dětské čtenářství očima knihovníka
  .pdf 51 kB
  Zlata Houšková - Božena Blažková
 • Nadace a veřejné knihovny
  .pdf 61 kB
  Zuzana Ježková
 • Informační služby a neziskový sektor
  .pdf 32 kB
  Marie Svobodová
 • Vícezdrojové financování veřejných knihoven
  .pdf 43 kB
  Eva Žáková
 • Poplatky ve veřejných knihovnách
  .pdf 49 kB
  Yvetta Dejmková
 • Informatika a informační zázemí školy
  .pdf 47 kB
  Zdeněk Jonák
 • Veřejné a školní knihovny - konkurence, spolupráce, různé cesty?
  .pdf 77 kB
  Jana Nejezchlebová
 • Stále na společné cestě
  .pdf 91 kB
  Jiří Iliev
 • Studijní středisko na střední odborné škole
  .pdf 42 kB
  Jaroslava Brachtlová
 • Kulturní a informační středisko pro zdravotně postižené
  .pdf 41 kB
  Daniela Hebnarová
 • Strategie Městské knihovny v Praze
  .pdf 32 kB
  Anna Bimková
 • Městská knihovna v Českém Těšíně po transformaci
  .pdf 43 kB
  Jana Galášová
 • Knihovny na Jesenicku
  .pdf 42 kB
  Jana Horáčková
 • Činnost Sukovy studijní knihovny
  .pdf 31 kB
  Ivana Hutařová
 • Transformační reminiscence
  .pdf 53 kB
  Marta Ondrášková
 • Transformace děčínské knihovny
  .pdf 33 kB
  Ladislav Zoubek
 • Knihovníci a public relations
  .pdf 35 kB
  Eva Novotná

BIBLIOGRAFICKÉ A INFORMAČNÍ PŮSOBENÍ

 • Bibliografie a informace v knihovnách
  .pdf 48 kB
  Jiřina Bínová
 • Spolupráce na úplnosti národní bibliografie
  .pdf 82 kB
  Bohdana Stoklasová
 • Spolupráce na úplnosti národní bibliografie z pohledu regionálních vědeckých knihoven
  .pdf 82 kB
  Marie Nádvorníková
 • Typy informačních služeb v knihovnách
  .pdf 76 kB
  Vlasta Hamplová
 • Typy informačních služeb v knihovnách
  .pdf 50 kB
  Jakub Pavlík
 • Souborný katalog CASLIN
  .pdf 72 kB
  Gabriel Krčmařová
 • Koncepce bibliografie na Moravě
  .pdf 56 kB
  Emilie Dohnalová
 • Porovnání tuzemských bází dat sledujících články z českých periodik
  .pdf 83 kB
  Aleš Brožek
 • Bibliografie k dějinám měst
  .pdf 37 kB
  Jaromír Kubíček
 • Pedagogická bibliografie
  .pdf 31 kB
  Anna Vávrová
 • CD-ROM, multimédia a internet ve veřejných knihovnách
  .pdf 873 kB
  Vladimír Karen

ZÁMĚRY ROZVOJE

 • Národní knihovna jako národní instituce
  .pdf 73 kB
  Vojtěch Balík
 • K současnému knihovnicko-informačnímu školství
  .pdf 87 kB
  Rudolf Vlasák
 • Poznámky k české knihovnické legislativě
  .pdf 53 kB
  Jarmila Burgetová
 • Několik pohledů na možnost koordinace profesních knihovnických přístupů
  .pdf 120 kB
  Jaroslav Vyčichlo
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet