Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 1997 - sborník

Sborník z 5. konference, konané ve dnech 7.-9. října 1997 v Seči u Chrudimi. Brno 1997. 226 s. ISBN 80-238-1169-X

KNIHOVNY Z POHLEDU ZAHRANIČNÍCH KOLEGŮ

 • Knižnice na prahu informačnej spoločnosti
  .pdf 73 kB
  Alojz Androvič
 • Opportunities for libraries in the information society
  .pdf 78 kB
  Colin Attenborough
 • Meziknihovní výpůjční služba dnes a zítra
  .pdf 68 kB
  Zuzana Křížová
 • Hlavní problémy polského knihovnictví v 90-tých letech
  .pdf 89 kB
  Alicja Spaleniak
 • O Bavorsko-české spolupráci a nejen o ní
  .pdf 60 kB
  Dagmar Svatková

VÝPŮJČNÍ PROCES JAKO ZÁKLADNÍ KATEGORIE SLUŽEB KNIHOVEN

 • Meziknihovní služby v české republice na křižovatce technologií
  .pdf 59 kB
  Jaroslava Štěrbová
 • Služby veřejných knihoven z pohledu veřejného mínění a statistiky
  .pdf 54 kB
  Jana Sodomková
 • INVIK STK - integrovaná virtuální knihovna STK
  .pdf 66 kB
  Zuzana Švastová
 • Jak to s námi zamávalo - aneb počítače a my ve výpůjčním protokolu
  .pdf 49 kB
  Hana Hendrychová, Ivanka Horáková
 • Systém ALEPH a jeho aplikace ve výpůjčním procesu MZK
  .pdf 592 kB
  Blanka Sapáková, Jana Shejbalová
 • Pět let automatizovaného výpůjčního protokolu v okresní knihovně v Táboře
  .pdf 48 kB
  Alena Otrubová
 • Systémový přechod výpůjčního protokolu v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově
  .pdf 42 kB
  Vladislav Raška
 • Zkušenosti s výpůjčním protokolem TinLibu v Městské knihovně v Chrudimi
  .pdf 43 kB
  Hana Mazurová
 • Příprava automatizovaného výpůjčního procesu
  .pdf 65 kB
  PhDr. Ivana Braunerová

INFORMACE A SPOLEČNOST

 • Informace ve společnosti - společnost (po krk) v informacích
  .pdf 61 kB
  Božena Klabalová
 • Elektronické databázové zdroje bibliografických informací pro studium náboženství a teologii
  .pdf 117 kB
  Josef Schwarz
 • CASLIN - souborný katalog České Republiky
  .pdf 89 kB
  Gabriela Krčmařová
 • Elektronické informace - šance pro naše knihovny
  .pdf 2 190 kB
  Vladimír Karen
 • Informace poskytované ČSNI
  .pdf 83 kB
  Milan Kábrt
 • DIALOG A DATASTAR - online informace pro každou příležitost
  .pdf 991 kB
  Vladimír Karen
 • Veřejné informační služby - pohled vysokoškolské knihovny
  .pdf 89 kB
  Iva Prochásková
 • Implementace funkcí elektronické knihovny ve skromném prostředí
  .pdf 57 kB
  Otakar Pinkas
 • Patentové informace dnes a v blízké budoucnosti
  .pdf 52 kB
  Karel Čada
 • Student a informace - knihovny středních škol
  .pdf 77 kB
  Jana Nejezchlebová
 • CASCADE - projekt alebo ilúzia
  .pdf 818 kB
  Alojz Androvič
  Ukládání, vyhledávání a zpřístupňování akvizičních informací v systému KIMS
  .pdf 43 kB
  Anna Andrlová
 • Informace a společnost
  .pdf 44 kB
  Aleš Brožek

FINANCE A PRÁVO PRO KNIHOVNÍKY

 • Ekonomika knihoven ve střední a východní Evropě
  .pdf 462 kB
  David Fuegi
 • Vliv stavu legislativy na činnost a postavení knihoven
  .pdf 119 kB
  Ladislava Zemánková
 • Příprava strategického plánu českého knihovnictví
  .pdf 77 kB
  Vít Richter
 • Slovenských knižníc "Law story"
  .pdf 124 kB
  Alojz Androvič
 • Technický servis knihovnám
  .pdf 80 kB
  Jaromír Kubíček
 • Středisko knihovnických a kulturních služeb - veřejná univerzální knihovna, centrum kulturních, vzdělávacích a informačních služeb okresu Chomutov
  .pdf 64 kB
  Marie Kyptová
 • Městská knihovna Egona Hostovského v Hronově
  .pdf 56 kB
  Jaroslava Simonová
 • Knihovna jako obecně prospěšná společnost
  .pdf 53 kB
  Marie Sobotková
 • Několik obecných pohledů na financování kultury vlastními zdroji se zvláštním zřetelem ke knihovnám
  .pdf 103 kB
  Jaroslav Vyčichlo
 • České knihovny v poločasu transformace
  .pdf 58 kB
  Jarmila Burgetová
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet