Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 1998 - sborník

Sborník ze 6. konference, konané ve dnech 20.-22. října 1998 v Seči u Chrudimi. Brno 1998. 222 s. ISBN 80-86249-01-8

KNIHOVNY V OBDOBÍ PADESÁTI LET (1948-1998)

 • Státní vědecké knihovny z pohledu uplynulých padesáti let 1948-1998
  .pdf 325 kB
  Jaroslav Vyčichlo
 • Vysokoškolské knihovny - od minulosti k budoucnosti
  .pdf 87 kB
  Barbora Ramajzlová
 • Ústřední zemědělská a lesnická knihovna v Praze v období posledních 50. let
  .pdf 62 kB
  Ivo Hoch
 • Minulosť a súčasnosť slovenského knihovníctva
  .pdf 1 081 kB
  Dušan Katuščák
 • Národní lékařská knihovna: Na cestě do informačního věku
  .pdf 56 kB
  Jiří Drbálek

AKVIZICE - PROFILOVÁNÍ KNIHOVNÍCH FONDŮ

 • Profilace knihovních fondů jako základní předpoklad jejich koordinované tvorby a využívání
  .pdf 73 kB
  Anna Patočková
 • Akvizice informačních dokumentů v knihovně Univerzity Palackého
  .pdf 42 kB
  Dana Lošťáková
 • Akvizice ústřední knihovny regionu s městskou funkcí
  .pdf 67 kB
  Jiřina Bínová
 • Strategie akviziční politiky ve Státní vědecké knihovně v Olomouci
  .pdf 51 kB
  Blanka Sedláčková
 • Spolupráce při doplňování knihovních fondů v regionu
  .pdf 42 kB
  Ivana Andrlová
 • Akviziční politika Ústřední zemědělské a lesnické knihovny v Praze
  .pdf 70 kB
  Ivo Hoch
 • Minulost a současnost akvizice českých monografických dokumentů
  .pdf 55 kB
  Eva Svobodová
 • Akvizice v Městské knihovně Děčín
  .pdf 56 kB
  Ladislav Zoubek
 • Elektronické publikování a jeho vliv na akviziční činnost knihoven
  .pdf 173 kB
  Daniela Tkačíková
 • Placené informační zdroje a jejich místo v nabídce knihoven
  .pdf 484 kB
  Vladimír Karen
 • Tvorba profilu knihovního fondu ve Státní technické knihovně
  .pdf 60 kB
  Jindra Andrašová

INTERNET VE SLUŽBÁCH KNIHOVEN

 • Knihovny a digitální věk
  .pdf 68 kB
  Daniela Tkačíková
 • Internet postupuje do veřejných knihoven
  .pdf 877 kB
  Miluše Faitová
 • Zájem veřejnosti o Internet v knihovnách: rozvoj nebo úpadek?
  .pdf 39 kB
  Libuše Pavlicová
 • Mají české knihovny zdařilé domácí stránky?
  .pdf 71 kB
  Aleš Brožek
 • Finding kontra searching při hledání informací v knihovních systémech
  .pdf 43 kB
  Jan Kastl
 • Britské knihovny jako část informačních sítí
  .pdf 77 kB
  Sylva Šimsová
 • Zkušenosti s Internetem v Ústřední knihovně pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
  .pdf 35 kB
  Ivo Brožek
 • Internet ve službách - a co knihovník?
  .pdf 44 kB
  Jana Nejezchlebová
 • Průběh přechodu CASLIN - Souborného katalogu ČR na systém ORACLE
  .pdf 79 kB
  Gabriela Krčmařová

PRÁVO A EKONOMIKA PRO KNIHOVNY

 • Legislativní proces
  .pdf 47 kB
  Olga Karfíková
 • Knihovnické programy Evropské unie a související otázky
  .pdf 89 kB
  Adolf Knoll
 • Dovoz knih a časopisů ze zahraničí
  .pdf 49 kB
  Jaromír Kubíček
 • Meziknihovní výpůjční služba (MVS) v mezičase
  .pdf 309 kB
  Jaroslav Vyčichlo
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet