Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 2002 - sborník

Sborník z 10. konference, konané ve dnech 24.-26. září 2002 v Seči u Chrudimi. Brno 2002. 401 s. ISBN 80-86249-18-2

JUBILEUM

 • Deset ročníků konference "Knihovny současnosti"
  .pdf 148 kB
  Josef Vlček
 • Konference knihovny současnosti - ohlasy v tisku 1993-2001
  .pdf 163 kB
  Božena Klabalová

ČETBA JAKO VEŘEJNÁ SLUŽBA DEN FRANCOUZSKÝCH KNIHOVEN

 • Knihovna, veřejná služba a místo pro všechny
  .pdf 161 kB
  Anne-MarieBertrand
 • Montpellier, knihovna občana
  .pdf 139 kB
  Gilles Gudin de Vallerin
 • Issy les Moulineaux: Mediatéka a podniky
  .pdf 120 kB
  Jean-François Jacques

INTERNET A KNIHOVNY OPĚT PO ROCE

 • Internet jako brána uživatele do informačního systému knihovny
  .pdf 188 kB
  Iva Celbová
 • Naskenované lístkové katalogy v českých a moravských knihovnách
  .pdf 196 kB
  Martin Vojnar
 • Online katalogy slovenských knihoven na webu
  .pdf 664 kB
  Ivo Brožek
 • Seriály v souborném katalogu - od lístkového katalogu k online
  .pdf 400 kB
  Eva Svobodová - Danuše Vyorálková
 • Mudrc pro každého (www stránky pro děti a mládež)
  .pdf 145 kB
  Jana Dusilová
 • Mediální databáze společnosti Newton I.T.
  .pdf 153 kB
  Šárka Raušová
 • Agenturní produkce pro knihovny
  .pdf 113 kB
  Přemysl Cenkl
 • CESNET2 jako síť národního výzkumu
  .pdf 223 kB
  Gabriela Krčmařová
 • Internet a elektronické pracovny ve veřejných knihovnách
  .pdf 144 kB
  Vladislav Raška
 • Elektronický podpis
  .pdf 193 kB
  Pavel Čekal
 • Ultra Access: vstupy do elektronických verzí periodik anebo které služby NLK jsou přístupné i po otevírací době
  .pdf 174 kB
  Radka Římanová
 • Odborná knihovna České pojišťovny online - SW řešení AIP SAFE
  .pdf 177 kB
  Ludmila Langová - Lenka Vavrušková
 • Oxford reference online - gigantická referenční knihovna na webu
  .pdf 836 kB
  Jiří Kadleček

VEŘEJNÉ KNIHOVNY - SYSTÉM KNIHOVEN

 • Veřejná knihovna - rovný přístup všem aneb bariéry v nás a kolem nás
  .pdf 236 kB
  Zdeňka Friedlová
 • Knihovní zákon a národní knihovní systém z pohledu vysokoškolské knihovny
  .pdf 275 kB
  Iva Prochásková - Barbora Ramajzlová
 • Systém knihoven z pohledu zajištění regionálních funkcí
  .pdf 201 kB
  Jana Nejezchlebová
 • Regionální vzdělávací centra a vzdělávání v kraji
  .pdf 196 kB
  Zlata Houšková
 • Automatizované zpracování statistik v systému Statistika-Excel a možnosti jeho využití v rámci regionálních funkcí knihoven
  .pdf 338 kB
  Eva Semrádová
 • Příprava standardu veřejných knihovnických a informačních služeb pro knihovny zřizované obcí
  .pdf 454 kB
  Vít Richter - Marta Hejhálková
 • Bibliografická sekce Sdružení knihoven České republiky v letech 1995-2002
  .pdf 175 kB
  Jiřina Bínová Kádnerová
 • Nové formy a metody práce při poskytování regionálních bibliografických informací
  .pdf 138 kB
  Marie Nádvorníková
 • Spolupráce paměťových institucí v rámci krajského bibliografického systému - utopie, nebo reálná možnost?
  .pdf 178 kB
  Eva Svobodová
 • Regionální bibliografie a faktografie - příklad spojení tradičního a moderního přístupu ke knihovnické práci
  .pdf 195 kB
  Jiří Mika
 • Koncepce krajského bibliografického systému
  .pdf 149 kB
  Jan Kaňka
 • Bohemika periodik 1896-1945
  .pdf 237 kB
  Jaromír Kubíček
 • Meziknihovní služby
  .pdf 190 kB
  Jindřiška Pospíšilová
 • MVS - podněty a bariéry - co nás žene, ovlivňuje a brzdí...
  .pdf 177 kB
  Vladimír Klásek
 • Kooperační systém článkové bibliografie - KOSABI
  .pdf 370 kB
  Ivana Anděrová

STRATEGIE KNIHOVEN

 • Návrh nové "Strategie rozvoje knihoven 2003-2005"
  .pdf 195 kB
  Vít Richter
 • Integrace informačních zdrojů v jednotné informační bráně a její dopad na strategii knihoven
  .pdf 966 kB
  Bohdana Stoklasová
 • Národní licence - ano či ne?
  .pdf 335 kB
  Hana Nová
 • Internetové zdroje jako součást digitálních knihoven i jako součást kulturního dědictví
  .pdf 398 kB
  Ludmila Celbová
 • Rozvoj digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů
  .pdf 230 kB
  Adolf Knoll
 • Ochrana knihovních fondů z hlediska strategických přístupů
  .pdf 222 kB
  Jiří Polišenský
 • Perspektivy kontinuálního vzdělávání knihovníků
  .pdf 173 kB
  Zlata Houšková
 • Vysokoškolské knihovny - dnes a zítra
  .pdf 185 kB
  Barbora Ramajzlová
 • Využijí opět knihovny březen - měsíc internetu ke své propagaci?
  .pdf 140 kB
  Jaroslav Winter

ONLINE SLUŽBY V KNIHOVNÁCH

 • Úvod
  .pdf 82 kB
  Jaromír Kubíček
 • Online služby a Moravská zemská knihovna
  .pdf 114 kB
  Jana Shejbalová
 • Úvod do problematiky online služeb v knihovnách
  .pdf 196 kB
  Aleš Brožek
 • Knihovny a online služby
  .pdf 213 kB
  Vladimír Pávek
 • Vývoj online služeb v lokálních katalozích
  .pdf 974 kB
  Martin Vojnar
 • Projekt Virtuální polytechnická knihovna
  .pdf 244 kB
  Márie Kolářová - Zuzana Švastová
 • Jednotná informační brána z pohledu služeb
  .pdf 323 kB
  Jindřiška Pospíšilová - Karolína Košťálová
 • Online služby knihovny Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž
  .pdf 191 kB
  Věra Kroftová
 • Nové online služby Národní lékařské knihovny
  .pdf 152 kB
  Radka Římanová - Alena Štiborová - Petra Smrčková
 • Online služby knihoven ČVUT
  .pdf 288 kB
  Marta Machytková
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet