Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 2003 - sborník

Sborník z 11. konference, konané ve dnech 16.-18. září 2003 v Seči u Chrudimi. Brno 2003. 365 s. ISBN 80-86249-23-9

INTELEKTUÁLNÍ SVOBODA, PROFESNÍ ETIKA A KNIHOVNY

 • Větší než malé množství (?)
  Intelektuální svoboda v českých knihovnách - rok 2003
  .pdf 214 kB
  Jaroslava Štěrbová
 • Od obrozeneckých ideálů k Velkému Bratrovi? (Knihovny převážně veřejné a osobní údaje uživatelů knihovny)
  .pdf 184 kB
  Miroslava Matoušová
 • Etický kodex knihovníka a informačního pracovníka. Přehled zahraničních zkušeností
  .pdf 170 kB
  Jarmila Burgetová
 • Intelektuální svoboda, volný přístup k informacím, svoboda projevu a respekt k soukromí uživatelů v knihovnách
  .pdf 239 kB
  Zdeněk Matušík

INTERNET A KNIHOVNY OPĚT PO ROCE

 • Systém jako organizovaný chaos aneb Role informačního pracovníka na rozhraní systému a chaosu
  .pdf 122 kB
  Jakub Štogr
 • Knihovní řády na webových stránkách českých knihoven
  .pdf 964 kB
  Ivo Brožek - Marcela Hrabáková
 • WebArchiv - od výzkumu k (tvrdé) realitě
  .pdf 298 kB
  Ludmila Celbová, Markéta Simonová, Petr Žabička
 • JIB - Jednotná informační brána - možnosti a limity ve službách knihoven
  .pdf 736 kB
  Jindřiška Pospíšilová - Karolína Košťálová
 • Technologické novinky produktu METALIB
  .pdf 339 kB
  Jan Pokorný - Martin Ledínský
 • Linkování na relevantní přidané služby v rámci Jednotné informační brány
  .pdf 957 kB
  Jiří Pavlík
 • Dynamické stránky portálu veřejné Virtuální knihovny
  .pdf 177 kB
  Zdeněk Bezpalec - Anna Stöklová
 • Přineste si notebook - na internet do knihovny
  .pdf 163 kB
  Petr Žabička
 • Souborný katalog ČR pod systémem ALEPH 500
  .pdf 575 kB
  Eva Svobodová - Danuše Vyorálková
 • Modulární systém komunikace (MsgServer)
  .pdf 293 kB
  Vladimír Pávek
 • Multimediální databáze křesťanských bohemikálních jmenných autorit
  .pdf 334 kB
  Eva Novotná
 • Dostanou se české knihovny do světové špičky v počtu naskenovaných katalogů?
  .pdf 314 kB
  Aleš Brožek - Hana Sipková
 • Sprístupňovanie digitálnych dokumentov
  .pdf 373 kB
  Lucia Švecová
 • Knihovny ve světle 21. století: arXiv - internetová databáze fyzikálních článků a preprintů
  .pdf 261 kB
  Gabriela Opletalová
 • Přístup studentů a vyučujících k Využívání elektronických informačních zdrojů na UP v Olomouci
  .pdf 220 kB
  Ludmila Slezáková
 • Internet "ve službách" malé odborné knihovny
  .pdf 171 kB
  Věra Kroftová
 • Nákupy dokumentů prostřednictvím Internetových knihkupectví
  .pdf 324 kB
  Miloslava Rulíková
 • Knihovny v médiích: na příkladu Března - měsíce Internetu
  .pdf 115 kB
  Jaroslav Winter

ZVUKOVÉ DOKUMENTY V KNIHOVNÁCH

 • Knihovna Jiřího Mahena - profil Hudební knihovny
  .pdf 237 kB
  Miroslava Horejsková
 • Snaha o maximální využití fondů ve veřejných knihovnách
  .pdf 300 kB
  Libuše Hrdá - Drahomíra Škrabalová
 • Knihovní fondy v nejstarší a největší veřejné hudební knihovně ČR - problematika jejich prezentace a zpřístupňování
  .pdf 167 kB
  Jana Navrátilová
 • CD 2003 aneb Česká a moravská vydavatelství kompaktních desek
  .pdf 251 kB
  Pavel Bílek

MEZIKNIHOVNÍ A REFERENČNÍ SLUŽBY

 • Národní systém meziknihovních služeb
  .pdf 202 kB
  Hanuš Hemola - Jindřiška Pospíšilová
 • Portál STM
  .pdf 506 kB
  Bohdan Šmilauer - Dana Smetanová
 • Elektronická knihovna časopisů EZB
  .pdf 409 kB
  Petra Pěnkavová - Karolína Košťálová
 • Služba ?PTEJTE SE KNIHOVNY
  .pdf 198 kB
  Michaela Vondráčková - Jindřiška Pospíšilová
 • Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba v Slovenskej republike v rokoch 2002 a 2003. Štatistické vyhodnotenie, aktuálny stav a perspektívy spolupráce
  .pdf 234 kB
  Jana Sochorová
 • Mezinárodní meziknihovní služba prostřednictvím Virtuální polytechnické knihovny
  .pdf 173 kB
  Mária Kolářová
 • DODO - Národní knihovna ČR
  .pdf 224 kB
  Helena Černá - Petra Roškotová
 • Národný systém MVS v Slovenskej republike
  .pdf 561 kB
  Darina Janovská
 • MVS ve veřejných knihovnách JMK
  .pdf 245 kB
  Jana Nejezchlebová

EKONOMIKA A PRÁVO

 • Financování neziskové kultury v ČR se zaměřením na veřejné knihovny
  .pdf 1 048 kB
  Eva Dufková
 • Projekt CERTIDoc kompetence knihovnických a informačních pracovníků
  .pdf 175 kB
  Miloslava Faitová - Zlata Houšková
 • Možnosti financování informatizace knihoven ze zdrojů EU
  .pdf 136 kB
  Michal Šperling
 • Ekonomické perspektivy ochrany knihovních fondů
  .pdf 183 kB
  Františka Vrbenská
Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet