Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Knihovny současnosti 2006 - sborník

Sborník z 14. konference, konané ve dnech 12.-14. září 2006 v Seči u Chrudimi. Brno 2006. 467 s. ISBN 80-86249-41-7

KNIHOVNY NA CESTĚ

 • Kniha a četba v české společnosti na prahu digitálního věku - Petr Sak
  .pdf 277 kB
 • Špatná zpráva o úspěšném rozvoji českých veřejných knihoven - Vít Richter
  .pdf 521 kB
 • Charta klientských služeb - Libuše Nivnická
  .pdf 292 kB

MĚSTKÉ KNIHOVNY:
VEŘEJNÁ KNIHOVNA - SLUŽBA (NE)ZNÁMÁ

 • Kam kráčejí české knihovny?- Jana Galášová
  .pdf 147 kB
 • Knihovna pro kraj - knihovna pro město. Změna je příležitost ne nutné zlo - Zdeňka Friedlová
  .pdf 200 kB
 • Pět P v komunitní knihovně - Helena Gajdušková
  .pdf 155 kB
 • Konkurenceschopnost v podmínkách městské knihovny - Šárka Kašpárková
  .pdf 186 kB
 • Pět let knihovnou 21. století - Knihovna Jiřího Mahena v Brně - Hana Vacková
  .pdf 138 kB
 • Implementace marketingu do činností Městské knihovny v Chemnitz - Libuše Foberová
  .pdf 243 kB
 • Krajská knihovna Karlovy Vary - multifunkční informační středisko regionu. Jsou knihy a informace tím jediným, co knihovny nabízejí? - Eva Žáková
  .pdf 155 kB
 • Knihovna jako aktivizační centrum - Ivana Rösslerová
  .pdf 266 kB
 • Jak na nevraceče knih aneb Posilme prestiž knihovny -Vladislav Raška
  .pdf 160 kB

INTERNET POMÁHÁ KNIHOVNÁM

 • Využití regionálních funkcí a WWW rozhraní v integrovaném knihovním systému KpwinSQL - Petr Štefan - Václav Trunec
  .pdf 864 kB
 • Využití helpdeskového informačního systému při rozvoji a zákaznické podpoře knihovního systému - Šárka Frantová
  .pdf 223 kB
 • Harmonizace věcné katalogizace v Česku: realita - Marie Balíková
  .pdf 392 kB
 • Programy informační gramotnosti v zahraničí - Eva Marvanová
  .pdf 515 kB
 • Filtrování internetu v zahraničí - Eva Marvanová
  .pdf 461 kB
 • Elektronizace služeb Úřadu průmyslového vlastnictví - Zuzana Pavková
  .pdf 160 kB
 • ... web sem, web tam... aneb Soutěž o nejlepší webovou stránku knihoven okresu Hradec Králové - Kateřina Hubertová
  .pdf 173 kB
 • Sedm let Bibliowebu = 250 prohlédnutých knihovních webů - Aleš Brožek
  .pdf 358 kB
 • "Šablona webu pro malou knihovnu"? - Kateřina Hubertová
  .pdf 543 kB
 • Muzejní knihovny České republiky na webových stránkách muzeí - Květa Hartmanová
  .pdf 315 kB
 • Uživatelská rozhraní knihovnicko-informačních systémů pro těžce zrakově postižené uživatele - Alice Martinková
  .pdf 255 kB
 • Průvodce knihovnou a informacemi - kurz informační výchovy na webu SVK HK - Lenka Málková
  .pdf 231 kB
 • Anglický portál o českém knihovnictví - Eva Marvanová
  .pdf 139 kB
 • Adresář knihoven a institucí ČR o vás a pro vás - Danuše Vyorálková - Zdenka Manoušková
  .pdf 977 kB
 • Retrokonverze katalogu knihovny Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Ivo Brožek
  .pdf 406 kB

SPECIALIZOVANÉ KNIHOVNY

 • Člověk v knihovně aneb Potřebují vědci informační výchovu? - Václava Škvorová - Kateřina Lechnýřová - Lenka Kulhavá
  .pdf 188 kB
 • "Přezbrojení" ve Středisku vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR - Zuzana Lisková
  .pdf 199 kB
 • Srovnání marketingového přístupu státní instituce a soukromé firmy - Jan Rylich - Tomáš Tománek
  Státní technická knihovna & firma Medistyl
  .pdf 181 kB
 • Šedá literatura v době internetu - Petra Myšková - Richard Papík
  .pdf 220 kB
 • Šedá literatura v STK: nové aktivity, nové obzory - Petr Novák
  .pdf 458 kB
 • Šedá literatura v Knihovně Akademie věd ČR - Jana Doleželová - Jaroslav Maixner
  .pdf 228 kB
 • Diplomové práce ve fondech českých knihoven a archivů - Ivo Brožek
  .pdf 1 386 kB
 • Jak vysoké školy pokročily ve zpřístupňování "své" šedé literatury tj. vysokoškolských kvalifikačních prací - Iva Horová
  .pdf 211 kB
 • Akvizice firemní literatury do fondu Státní technické knihovny - Barbora Sadílková
  .pdf 424 kB
 • Možnosti stavění volně přístupného knihovního fondu podle hesel z PSH - Linda Skolková - Barbora Ševčíková
  .pdf 397 kB
 • Česká zemědělská a potravinářská bibliografie - Petra Pejšová
  .pdf 296 kB
 • Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství - tezaury AGR A AGROTERM - Petra Pejšová - Veronika Vozková
  .pdf 301 kB
 • Jsou muzejní knihovny knihovnami veřejnými? - Jarmila Okrouhlíková
  .pdf 138 kB
 • Knihovny a zákon o sbírkách - Ila P. Šedo
  .pdf 168 kB
 • Hudební knihovny - správci speciálních fondů - Zuzana Petrášková, Hana Borková, Klára Havlíčková
  .pdf 182 kB
 • České středisko SIBMAS, sdružení divadelních knihoven, muzeí - Helena Hantáková
  .pdf 172 kB
 • PRIMO - vyhledávání a dodávání informací orientované na uživatele - Pavel Krbec - Jan Pokorný
  .pdf 103 kB

MOŽNOSTI KNIHOVNY U NÁS I V ZAHRANIČÍ

 • Služby knihoven ve světle novely autorského zákona - Zdeněk Matušík - Vít Richter
  .pdf 295 kB
 • Legislativní rámec veřejných knihoven v Holandsku - Marian Koren
  .pdf 173 kB
 • Veřejné knihovny, jejich spolupráce a struktura služeb - Jos Debeij
  .pdf 385 kB
 • Praxe veřejné knihovny: nové služby místní knihovny - Marchien Oosterhuis-Strating
  .pdf 362 kB
 • Centralizované služby knihovnám v Holandsku - Paul van Riet
  .pdf 159 kB
 • Holandské knihovnické spolky a asociace - Marian Koren
  .pdf 189 kB

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet