Sdružení knihoven ČR
Předseda:RNDr. Tomáš Řehák
Sídlo:Mariánské náměstí 98/1, 110 00 Praha 1
Tel./Fax.:+420 222 113 456/+420 734 684 729
IČ:70282170
DIČ:CZ70282170 - nejsme plátci DPH
Číslo účtu:2300910355/2010, Fio banka a.s.
   

Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010

Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010

Skladba historického fondu NTK jako zprostředkovaný odraz klasifikace věd a vývoje techniky
Michal Janata
Pozůstalost Josefa Kořenského v knihovně Náprstkova muzea
Jiřina Todorovová
Tyrnaviká vo Vedeckej knižnici v Olomouci
Erika Juríková
Zámecká knihovna v Hradci nad Moravicí
Ivo Baran
Staročeské přípisky v tzv. herbáři Arnalda z Villanovy
Jiří Glonek
Knižnice a cesty Daniela Krmana (1663-1740)
Igor Zmeták
Historická hodnota výročných správ stredných škôl v prvej polovici 20. storočí na príklade Československého štátneho reálneho gymnázia Jána Hollého v Trnave
Marta Dobrotková
Popis katastrofy v kramářských tiscích
Iva Bydžovská
Hrací karty ve Vědecké knihovně v Olomouci - zpráva o nálezu
Rostislav Krušinský
Knižná pozostalosť Antona Bernoláka v Spolku sv. Vojtecha v Trnave
Katarína Karabová
Olomoucké kroniky z období třicetileté války v díle moravského historika Bedy Dudíka (1815-1890)
Richard Mahel
Bratr, někdy biskup Jan Filipec (1431-1509) a knihy okolo něj
Matyáš Franciszek Bajger
Slovenské učebnice do roku 1918 v historickom fonde Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
Katarína Bokrosová
Publikace a databáze Maďarské národní retrospektivní bibliografie (do roku 1800) jako prameny pro české literární historiky
Eszter Kowácz
Přesuny knih v kroměřížském zámeckém knihovním fondu v historii
Cyril Měsíc
Milwaukee Flug-blätter - první krajanský tisk
Milena Secká
Babička Boženy Němcové v překladech do španělštiny a katalánštiny
Jaroslava Kašparová
Cestování před Velkou válkou (počátky turismu u středostavovských složek moravské společnosti)
Lubomír Novotný
Almanachy, ročenky a zborníky v službách vedy a literatúry
Petronela Bulková, Miriam Poriezová
Kartometrická analýza Portolánového atlasu Jauma Olivese 1563
Michaela Novosadová
Mohl být Theodor Moretus prefektem Jezuitské tiskárny v Praze?
Monika Veverková
K prvnímu vydání Bible prešpurské z roku 1787 a jejímu místu v kontextu (nejen) slovenské literatury
Jan Pišna
Opatská knihovna rajhradského benediktinského kláštera
Jindra Pavelková

Copyright © 2020 Sdružení knihoven ČR Tvorba www stránek Winternet